14/7/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Ο Γραμματέας του Συλλόγου Δημήτρης Τζάνας εκπροσώπησε το Σύλλογο σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αθηναίων που συνεδρίασε στις 5 Ιουλίου  και είχε ανάμεσα σε άλλα θέματα, εκείνο της αναθηματικής στήλης στη Βαρβάκειο αγορά. Παρούσα ήταν και η προϊσταμένη της δ/νησς κοινόχρηστων χώρων (τμήμα γλυπτών και μνημείων) Κατερίνα Τσατούχα. Τόσο ο Δημήτρης Τζάνας όσο και η Κατερίνα Τσατούχα αναφέρθηκαν στους λόγους για τους οποίους η στήλη πρέπει να αναρτηθεί, σύμφωνα με την πρόταση των Αποφοίτων που υιοθετείται από την αρμόδια διεύθυνση. Η επιτροπή, η οποία σε προγενέστερο χρόνο είχε απορρίψει την εισήγηση «για λόγους αισθητικής  και οικονομικούς», άλλαξε την απόφασή της και υιοθέτησε την πρόταση ως έχει. Θεωρεί ωστόσο ότι η ανέγερσή της πρέπει να γίνει σε μελλοντικό χρόνο και στο πλαίσιο της συντελούμενης ήδη μελέτης ανάπλασης του χώρου, ενώ η υψηλή παραβατικότητα της περιοχής θεωρεί ότι μπορεί να οδηγήσει  σύντομα σε βανδαλισμό της στήλης αν γινόταν άμεσα, εξέλιξη που προσδοκά να μη συμβεί αν μετά την ανάπλαση υπάρξει πρόβλεψη για φύλαξη. Έγινε συζήτηση επί των προτάσεων του μέλους του Δ.Σ. Αργύρη για την δημιουργία ενός οπτικοακουστικού δρωμένου στη Βαρβάκειο Αγορά (projection mapping) αναφορικά με το ιστορικό σχολείο . Διάφοροι λόγοι δεν επιτρέπουν την προώθησή του (έλλειψη ψηλών κτιρίων για τις προβολές κ.α.). Πάντως, συμφωνήθηκε να συνεχισθεί η περαιτέρω  διερεύνηση της ιδέας ιδιαίτερα στον τομέα του κόστους και των δυνητικών πηγών χρηματοδότησής της πριν τεθεί υπόψη του Δήμου Αθηναίων. Η Αιμιλία Βλαχογιάννη ενημέρωσε το Δ.Σ. για την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε σχέση με την ημερίδα για τον εικαστικό και ζωγράφο Βλάση Κανιάρη (1928-2011), απόφοιτο της Βαρβακείου Σχολής. Με τη συνεχή οικονομική...
Απώλεια του καθηγητή μας Σπύρου Μοσχονά, 83ετών

Απώλεια του καθηγητή μας Σπύρου Μοσχονά, 83ετών

Με συγκίνηση πληροφορήθηκα χθες από το Νίκο Θαλασσινό την απώλεια του καθηγητή μας Σπύρου Μοσχονά, 83ετών. Έφυγε την Τετάρτη 29 Ιουνίου και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο της Ν. Φιλαδέλφειας (Κόκκινος Μύλος). Στις 31 Ιουλίου 2016 ,στον Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου και Αγ. Κοσμά του Αιτωλού Ν. Φιλαδέλφειας, θα γίνει το 40θημερο μνημόσυνό του μετά την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Η προσφορά του ήταν πολύτιμη: στο Βαρβάκειο όπου διετέλεσε καθηγητής και υποδιευθυντής του σχολείου τη δεκαετία του 70 (με διευθύντρια την Πανώρεια Ρέλια) αλλά και στα ΤΕΦΑΑ όπου ήταν καθηγητής φιλοσοφίας. Ήταν δε ο εκδότης του περιοδικού Φιλοσοφία και Παιδεία, περιοδική έκδοση της Ένωσης Καθηγητών για την προαγωγή της φιλοσοφίας στην εκπαίδευση (ΕΚΔΕΦ) της οποίας ήταν Πρόεδρος . Ας είναι αιωνία η μνήμη του… Δημήτρης Τζάνας – Γενικός Γραμματέας Αποφοίτων...

27/6/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. ΔΕΥΤΕΡΑΣ 27/6/2016 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σωτήρης Ζησόπουλος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από την Πρόεδρο του Βαρβακείου Ιδρύματος για τα θέματα που αφορούν τη σχέση του Ιδρύματος με το σχολείο. Εκπρόσωπος του Συλλόγου στου Ίδρυμα παραμένει ο Μάριος Μπαχάς, ο οποίος ωστόσο ζητεί πάντοτε να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ιδρύματος ο αναπληρωτής του Δημήτρης Τζάνας, γραμματέας του Συλλόγου μας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σωτήρης Ζησόπουλος από κοινού με τους λοιπούς προέδρους των ιστορικών προτύπων σχολείων, συνάντησαν στις 9 Ιουνίου τα μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Κώστα Γαβρόγλου (Πρόεδρος) και Κώστα Δουζίνα (μέλος). Αφού αναπτύχθηκαν οι πάγιες θέσεις των Συλλόγων για τη σκοπιμότητα της πολλαπλής στήριξης των δημόσιων προτύπων σχολείων από την Πολιτεία, συμφωνήθηκε να υποβληθεί στην επιτροπή αναλυτικό σχετικό υπόμνημα (βλ. ανάρτηση στο site μας, link και στο facebook στο group των αποφοίτων). Για το σκοπό αυτό, ο Σύλλογός μας θα απευθυνθεί σε ολιγομελή ομάδα εμπειρογνωμόνων (επιτροπή ειδικού σκοπού) με στόχο τη σύνταξη ενός τεκμηριωμένου πορίσματος που θα ζητηθεί να εγκριθεί από όλους τους συλλόγους με στόχο την τελική υποβολή του στην Επιτροπή της Βουλής και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο. Εμπλοκή έχει παρουσιαστεί στην υπόθεση της αναθηματικής στήλης που προωθούμε να τοποθετηθεί στη Βαρβάκειο Αγορά. Οι βανδαλισμοί μνημείων στην Αθήνα το τελευταίο διάστημα είχαν σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του αιτήματος από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αθηναίων. Διεξάγονται ενέργειες με πρωτοβουλίες του Γραμματέα του Συλλόγου Δημήτρη Τζάνα ώστε κατά την αναπομπή του θέματος (5 Ιουλίου 2016) να καταστεί δυνατή η έγκρισή του ώστε να προωθηθεί εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επιπλέον, το μέλος του Συλλόγου Αργύρης Θέος πρότεινε τη διεξαγωγή ευρηματικού happening με στόχο...