03/09/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. ΔΕΥΤΕΡΑΣ 3ης ΣΕΠΕΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Ενόψει του καθιερωμένου αγιασμού κατά την έναρξη του σχολικού έτους την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου, συμφωνήθηκε να παραστούν μέλη του Δ.Σ. στο σχολείο μας. Μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος Σωτήρης Ζησόπουλος , η Αντιπρόεδρος Αλεξάνδρα Αργυροπούλου, τα μέλη Κώστας Φλώκος, Γιώργος Γκλαβάς, Κώστας Βούλγαρης και ενδεχομένως και άλλοι. Συμφωνήθηκε να επιδιωχθεί επικοινωνία με τους γονείς των παιδιών ώστε να ενημερωθούν για το Σύλλογο και τις δραστηριότητές του και να ζητηθεί από τις διευθύντριες των σχολείων να παραχωρηθεί χώρος στο σχολείο, ώστε ανά τακτά διαστήματα να προσέρχεται εκπρόσωπος του Συλλόγου για να επικοινωνεί με τους μαθητές και τους γονείς τους. Αναφορικά με το περιεχόμενο των συγχρόνων δημόσιων προτύπων σχολείων, συμφωνήθηκε να υπάρξει ειδική συνεδρίαση για την ανταλλαγή απόψεων, ώστε να μορφοποιηθούν πληρέστερα οι θέσεις του Συλλόγου μας. Για το σκοπό αυτό, η Αιμιλία Βλαχογιάννη που διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, θα κοινοποιήσει προηγουμένως προς όλα τα μέλη κείμενα επί τους θέματος ώστε να υπάρξει η σχετική προπαρασκευή. Συμφωνήθηκε να διεξαχθεί και φέτος η υποδοχή των τελευταίων αποφοίτων στο χώρο Gazoline στο Γκάζι την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου. Ο Πρόεδρος Σωτήρης Ζησόπουλος από κοινού με το αν. μέλος Κώστα Σείριο ανέλαβαν να διενεργήσουν όλα όσα απαιτούνται ώστε και η φετινή υποδοχή να έχει επιτυχία ανάλογη των προηγουμένων οπότε το μεγαλύτερο μέρος των αποφοίτων είχε παραστεί. Τα έξοδα της εκδήλωσης θα καλυφθούν από τους πόρους του Συλλόγου ενώ συμφωνήθηκε να δοθεί δωρεάν ένα (1) ποτό. Ώρα προσέλευσης ορίστηκε στις 9.30 μμ. Συμφωνήθηκε ότι η εισπραττόμενη συνδρομή δεν θα υπολείπεται του ποσού των 25 ευρώ. Σε περίπτωση που προσφέρεται στον εισπράκτορα μικρότερο ποσό θα λαμβάνεται ως οικονομική ενίσχυση και επομένως ο...