ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Ο Σύλλογος Αποφοίτων της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ετήσιου  Money Show, που θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Χίλτον, οργανώνει  εκδήλωση με  2  ενότητες: 1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, 10-11.30 Μ.Μ....