ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,   Το Βαρβάκειο Ίδρυμα είναι ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Κληροδότημα κοινωφελούς σκοπού και Φορέας Γενικής Κυβέρνησης. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών, ως κληροδότημα κοινωφελούς σκοπού και συνεποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, λόγω του εκπαιδευτικού σκοπού του. Το Ίδρυμα καταρτίζει δικό του προϋπολογισμό, δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν επιχορηγείται από κονδύλια των Δημοσίων Επενδύσεων ούτε από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα.               Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από: –         έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων –         έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών –         έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής –         έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου –         έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Προτύπου Γενικού Λυκείου της Βαρβακείου Σχολής –         έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου καθηγητών του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου –         έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου καθηγητών του Προτύπου Γενικού Λυκείου Βαρβακείου Σχολής Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχει άνευ ψήφου και Κυβερνητικός Επίτροπος. Τα μέλη του Δ.Σ., πλην αυτά των Υπουργείων, είναι εκλεγμένα. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται.   Σε συνέχεια της από 9/9/2019 επιστολής παραίτησής μου,   θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής:   1)      Το κτίριο της Βαρβακείου Σχολής είναι ιδιοκτησίας του Βαρβακείου Ιδρύματος και η χρήση του έχει παραχωρηθεί δωρεάν στη Σχολική Εφορία της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής σύμφωνα με το από 10/6/1983 συνημμένο πρακτικό. Το 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Βαρβακείου Ιδρύματος υπέβαλε πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση έργου εκτεταμένων επισκευών στο διδακτήριο της Βαρβακείου Σχολής. Στην πορεία του αιτήματος άλλαξε η νομοθεσία συμβάσεων έργων και μελετών και το έργο θα έπρεπε να υλοποιηθεί...