Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο στο Erasmus+

Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο από το σχολικό έτος 2018-2019 συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 2018-1-RO01-KA229-049468 με τίτλο «The ABC of Wonders-knowing our heritage». Στο έργο αυτό συμμετέχουν επίσης τα σχολεία «Octavian Goga» της Ρουμανίας...