Εκδηλώσεις Συλλογου Αποφοίτων, Χίλτον 7/1/2017 στο πλαίσιο του ετήσιου Money Show

Εκδηλώσεις Συλλογου Αποφοίτων, Χίλτον 7/1/2017 στο πλαίσιο του ετήσιου Money Show

Το πάνελ των γιατρών με τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις τους μας έκαναν να αντιληφθούμε ότι σήμερα ισχύει μεν ότι ιατρική ίσον τεχνολογία, αλλά και ότι είναι επιβεβλημένο να κυριαρχήσει ο άνθρωπος στην τεχνολογία και όχι το αντίθετο! Στο επόμενο πάνελ…