Απεβίωσε ο Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ

Ο τέως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής απέστειλε, για να δημοσιευθεί στον ιστότοπό μας, την ακόλουθη είδηση με τον δικό του σχολιασμό:   Για μας τους Αποφοίτους της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής η απώλεια είναι πολλαπλή.   Χάσαμε τον Συμμαθητή, τον Δάσκαλο, τον Διανοούμενο, τον Φίλο, τον ΑΝΘΡΩΠΟ.   Θα μας λείψεις Κε Καθηγητά, Φίλε Λάμπρο, από τις συγκεντρώσεις μας.  Θα μας λείψει ο πράος και ευγενής πάντοτε συνομιλητής.  Ο χαρούμενος και γελαστός Φίλος.    Θα σε θυμόμαστε έτσι πάντα, όσο ζούμε και μας λείπεις!   Αιώνιά σου η μνήμη Αγαπητέ Κε...