Απεβίωσε ο Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ

Ο τέως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής απέστειλε, για να δημοσιευθεί στον ιστότοπό μας, την ακόλουθη είδηση με τον δικό του σχολιασμό:   Για μας τους Αποφοίτους της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής η απώλεια είναι πολλαπλή.   Χάσαμε τον...