Αργύρης Θέος

Αργύρης Θέος

Μέλος, ο Αργύρης Θέος, gsc είναι Διευθυντής Φωτογραφίας στον κινηματογράφο και την τηλεόραση….

Αλεξ. Αργυροπούλου

Αλεξ. Αργυροπούλου

Αντιπρόεδρος, Δικηγόρος Αθηνών (1996), Απόφοιτος Βαρβακείου Προτύπου Σχολείου M.Sc. Business Studies, ALBA Wettbewerbsrecht (seminar), Universitat Tubingen ΠτυχίοΝομικής, Εθνικό & ΚαποδιστριακόΠανεπιστήμιοΑθηνών Diplome (Seminaire) de la Poesie & de...