Φωτογραφία αποφοίτων του 1950

Φωτογραφία αποφοίτων του 1950

Με φράκα και ψηλά καπέλα σε συνέχεια της ορκωμοσίας που είχε προηγηθεί. Στο κέντρο, διακρίνονται οι καθηγητές που φορούν γραβάτα. Από αριστερά ο φιλόλογος κ. Δορμπαράκης, ο γυμναστής κ. Κονταξής, ο γυμνασιάρχης χημικός κ. Λιώκης και τέλος ο μαθηματικός Πέτρος Τόγκας. Ευχαριστίες προς τον κ. Γιώργο Παυλόπουλο, απόφοιτο της χρονιάς εκείνης και συνταξιούχο της Τράπεζας της Ελλάδος που μας έδωσε την ιστορική φωτογραφία καθώς και τις...