ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόμνημα προς το ΥΠΠΕΘ και τα κόμματα εδώ.
Μπορείτε να διαβάσετε την υποβολή υπομνήματος εδώ.