Κώστας Φλώκος

Ειδικός Γραμματέας, Κώστας Φλώκος, Σύμβουλος ΠληροφορικήςKostasFlokos-Vienna