Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο στο Erasmus+

Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο από το σχολικό έτος 2018-2019 συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 2018-1-RO01-KA229-049468 με τίτλο «The ABC of Wondersknowing our heritage». Στο έργο αυτό συμμετέχουν επίσης τα σχολεία «Octavian Goga» της Ρουμανίας (συντονιστικό σχολείο της σύμπραξης), ICS «Pestalozzi-Cavour» της Ιταλίας, «Seyitaliler Atatürk Ortaokulu» της Τουρκίας, «Rimaskóli» της Ισλανδίας και Escola Básica e Secundária «Dr. Ângelo Augusto da Silva» της Πορτογαλίας.

Στο πλαίσιο του έργου, που σκοπός του είναι η μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών-εταίρων, οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στην υλοποίηση του σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της παιδαγωγικής ομάδας (Αίγλη Κούτρα, Σόνια Γελαδάκη, Γιάννης Αναστασόπουλος, Έφη Λαλιώτου, Δώρα Τριαντοπούλου), καθώς και τη σύμπραξη του υποδιευθυντή Γιάννη Λυμπέρη, δημιούργησαν το παρακάτω βίντεο για την παρουσίαση του σχολείου.