Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής  Συνέλευσης

Φίλες και Φίλοι  Απόφοιτοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής συγκαλεί διαδικτυακά την  ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών και προσκαλεί τα ταμειακώς ενήμερα μέλη να λάβουν μέρος προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που ακολουθεί:

  1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020.
  2. Έγκριση Απολογισμού έτους 2020.
  3. Έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του έτους 2020.
  4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε οικονομική ευθύνη.
  5. Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2021.
  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
  7. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση ορίζεται την Τετάρτη 23η Ιουνίου 2021, ώρα 19.00 μ.μ. Σε περίπτωση που στην παραπάνω ημερομηνία δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  30 Ιουνίου 2021, ώρα 19.00 μ.μ.

Επισημαίνεται ότι λόγω των εκτάκτων και συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊούCovid-19 και με βάση την κείμενη νομοθεσία, η Γενική Συνέλευση από κοινού με τις αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά

Δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γ.Σ. είναι τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών, εκτάκτως, θα θεωρηθούν ως ταμειακώς ενήμερα μέλη όσοι καταβάλουν τη συνδρομή τους, ύψους 25 ευρώ , το αργότερο επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία της πρώτης Γ.Σ., δηλαδή έως τις 16 Ιουνίου 2021

Α) με κατάθεση  στον Τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου:

Αριθμός λογαριασμού: 0026.0364.18.0200338025  Τράπεζα Eurobank

(IBAN GR 52026 0364 0000 180200 338025).

Β) Με πληρωμή μέσω του συστήματος paypal, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο:

https://paypal.me/VarvakioALUMNI

Προκειμένου να αναγνωρίσει το σύστημα την πληρωμή, είναι απαραίτητο να γράψετε ως στοιχεία πληρωμής: Επώνυμο, Όνομα, έτος αποφοίτησης.

Υποψηφιότητες για εκλογή στο νέο ΔΣ θα μπορούν να υποβληθούν με mail στο contact@varvakio.gr το αργότερο τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γ.Σ. , δηλαδή έως τις 20 Ιουνίου 2021. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι.

Η συμμετοχή στην Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ με κωδικό που θα σταλεί εγκαίρως στους δικαιούμενους συμμετοχής στην Γ.Σ

Η ψηφοφορία για το νέο Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZEUS με νέο κωδικό που θα σταλεί στους παρόντες στην Γενική Συνέλευση.

Μέχρι την προηγούμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης η Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής,  ο Απολογισμός για το 2020, ο Προϋπολογισμός για το 2021 και οι υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. θα έχουν αναρτηθεί στο site του Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου, διεύθυνση: https://varvakio.gr/alumni/.

Με τους συναδελφικούς μας χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ                                                                    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΑΣ