ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ανακοινώθηκε ο οικονομικός απολογισμός 2020 (εδω), ο προϋπολογισμός 2021 (εδω) και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής 2020 (εδώ) του Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής.