ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 2η ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Φίλες και Φίλοι  Απόφοιτοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής συγκαλεί την  ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 7μμ  και προσκαλεί τα ταμειακώς ενήμερα μέλη να λάβουν μέρος προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που ακολουθεί:

  1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019.
  2. Έγκριση  Απολογισμού έτους 2019.
  3. Έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση τουέτους 2019.
  4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε οικονομική ευθύνη.
  5. Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2020.
  6. Διάφορες  Ανακοινώσεις.

Επισημαίνεται ότι λόγω των εκτάκτων και συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊούCovid-19, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση είτε μόνο τηλεφωνικά (τοπικά νούμερα από κάθε χώρα),  είτε από το κινητό τους  μέσω του ZOOM app ή από τον υπολογιστή τους.

Γενική Συνέλευση Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής

Jun 30, 2020 19:00 Athens

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89286786577?pwd=dXVzYS9zNWtKMFpJRktFd0srcGgxQT09

Meeting ID: 892 8678 6577

Password: 30062020

Dial by your location

        +30 231 118 0599 Greece

        +30 211 198 4488 Greece

        +44 203 481 5240 United Kingdom

        +44 131 460 1196 United Kingdom

        +1 646 558 8656 US (New York)

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kc533ZiNFY

Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι τα ταμειακώς ενήμερα μέλη την 31/12/2019. Λόγω των παραπάνω συνθηκών εκτάκτως θα θεωρηθούν ως ταμειακώς ενήμερα μέλη όσοι καταβάλουν τη συνδρομή τους ύψους 25 ευρώ  πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γ.Σ. αποκλειστικά με κατάθεση  στο λ/σμό του Συλλόγου Νο 0026.0364.18.0200338025 της Eurobank (IBAN GR 52026 0364 0000 180200 338025).