ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ