ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής συγκαλεί διαδικτυακά την  ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 7μμ  και προσκαλεί τα ταμειακώς ενήμερα μέλη να λάβουν μέρος προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που ακολουθεί:

  1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019.
  2. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019.
  3. Έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του

έτους 2019.

  1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε οικονομική ευθύνη.
  2. Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2020.
  3. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Επισημαίνεται ότι λόγω των εκτάκτων και συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊούCovid-19, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου μας.

Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι τα ταμειακώς ενήμερα μέλη την 31/12/2019. Λόγω των παραπάνω συνθηκών εκτάκτως θα θεωρηθούν ως ταμειακώς ενήμερα μέλη όσοι καταβάλουν τη συνδρομή τους ύψους 25 ευρώ  πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γ.Σ. αποκλειστικά με κατάθεση  στο λ/σμό του Συλλόγου Νο 0026.0364.18.0200338025 της Eurobank (IBAN GR 52026 0364 0000 180200 338025).

Η σύνδεση και συμμετοχή των μελών θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στο site του Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου, διεύθυνση: https://varvakio.gr/alumni/

Μέχρι την προηγούμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης τα ως άνω μέλη θα έχουν λάβει τη Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, ώστε να μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους (εάν υπάρχουν) κατά τη διαδικτυακή Συνέλευση.