ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 19.00΄ θα λάβει χώρα η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στο Ξενοδοχείο «ELECTRA PALACE» (οδός Ναυάρχου Νικοδήμου, αρ. 18-20 στην Πλάκα).   Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, οπότε, σύμφωνα με το Καταστατικό, θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων, για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:

  1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.
  2. Έγκριση Απολογισμού έτους 2018.
  3. Έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του

έτους 2018.

  1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε οικονομική ευθύνη.
  2. Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2019.
  3. Τροποποίηση και επικαιροποίηση καταστατικού Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου
  4. Διάφορες Ανακοινώσεις.

 

Παρακαλούνται όσοι απόφοιτοι δεν έχουν καταβάλει την συνδρομή έτους 2018 (ευρώ 25,00) ή και προηγουμένων ετών να φροντίσουν για την πληρωμή της, την οποία παρακαλούνται ή να την καταθέσουν στο λ/σμό του Συλλόγου Νο 0026.0364.18.0200338025 της Eurobank (IBAN GR 52026 0364 0000 180200 338025) ή στον εισπράκτορα του Συλλόγου κ. Βασίλη Ψεύτη (τηλ. επικοινωνίας 6977.891.048).