ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. ΤΕΤΑΡΤΗΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

  • Ο Πρόεδρος Σωτήρης Ζησόπουλος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 8 μέλη επί συνόλου 11 τακτικών μελών του Δ.Σ. Απόντες ήταν 3, εκ των οποίων δικαιολογημένα ο Κυριάκος Σαμπατακάκης και αδικαιολόγητα οι Κωνσταντίνος Φλώκος και Αργύρης Θέος. Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία και προχώρησε σε στη συζήτηση επί των θεμάτων του Δ.Σ.
  • Ο Πρόεδρος Σωτήρης Ζησόπουλος έθεσε το ζήτημα της διατύπωσης προσωπικών απόψεων μελών του Δ.Σ. με δημόσιες παρεμβάσεις τους, όπως εκείνες στη Γ.Σ. και στο facebook. Τονίστηκε ότι  διαδικασία αυτή  είναι πάντα  δυνατή στο πλαίσιο του Δ.Σ., ανεξαρτήτως του περιεχομένου των απόψεων. Αν όμως αυτές διαφοροποιούνται από τις απόψεις που συνιστούν δημόσιες θέσεις του Δ.Σ. αλλά ωστόσο τα μέλη επιθυμούν να τις  διατυπώσουν δημοσίως, οφείλουν να έχουν  δηλώσει εμφατικά και με σαφήνεια ότι εκφράζουν ή διατυπώνουν προσωπικές απόψεις. Παράλληλα,  κατά το τελευταίο διάστημα μέλη του Δ.Σ., διατύπωσαν για  σειρά θεμάτων προσωπικές απόψεις προκαλώντας σύγχυση σε άλλα μέλη του Συλλόγου και συναπόφοιτους ότι ενδεχομένως  έχουν αλλάξει πάγιες θέσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.

Επιπλέον ο Πρόεδρος Σωτήρης Ζησόπουλος διαπιστώνει πρόβλημα δυσλειτουργίας του Δ.Σ. λόγω της αποχής δύο μελών, του Κωνσταντίνου Φλώκου και του Αργύρη Θέου από όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου και από κάθε συζήτηση ή διαβούλευση των μελών του Δ.Σ. στα ηλεκτρονικά μέσα. Ενόψει των παραπάνω, ο Πρόεδρος  καλεί όλα τα μέλη του  Δ.Σ. να παρευρεθούν στην επόμενη συνάντηση (Συμβούλιο Σεπτεμβρίου) προκειμένου να δοθούν αμοιβαίες εξηγήσεις και να βρεθεί λύση για να λειτουργήσει ομαλά ο Σύλλογος.

Τέλος, από τη συζήτηση στην οποία συμμετείχε και ο συναπόφοιτος Σωτήρης Αντωνίου, δ/ντης του Ε.Σ.Α. με πολυετή     συμμετοχής στα κοινά και στο Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, προέκυψε η ανάγκη σύνταξης ενός κώδικα δεοντολογίας σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα εξασκούν τα καθήκοντά τους τα μέλη του Συλλόγου. Η πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Συμβούλιο.

  • Απολογισμός δραστηριοτήτων: Στις 7 Ιουνίου ο Πρόεδρος Σωτήρης Ζησόπουλος παρέστη στην τελετή αποφοίτησης των μαθητών του Γυμνασίου. Σε επικοινωνία με εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων συμφωνήθηκε να υπάρχει τακτικά εκπρόσωπος του Συλλόγου στις συνεδριάσεις του οργάνου τους για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου, ενώ συμφωνήθηκε ότι θα επιδιωχθεί η οργάνωση μιας κοινής εκδήλωσης. Στις 18 Ιουνίου, ο Πρόεδρος Σωτήρης Ζησόπουλος από κοινού με το Γραμματέα Δημήτρη Τζάνα και τον ταμίας Μπάμπη Διβάρη παρέστησαν στην τελετή αποφοίτηση των μαθητών του Λυκείου. Στις 22 Ιουνίου ο Πρόεδρος Σωτήρης Ζησόπουλος συμμετείχε σε ειδικό πάνελ των εκπροσώπων του Συντονιστικού Οργάνου των Συλλόγων Δημόσιων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων στο πλαίσιο συνεδρίου που οργάνωσε το ΕΚΠΑ με θέμα «Η εκπαίδευση των Δασκάλων και Καθηγητών Χαρισματικών Μαθητών στην Ελλάδα (21-23/6 στο Κάραβελ). Παρόντες στο συνέδριο ήταν  ο Γραμματέας Δημήτρης Τζάνας, ο ταμίας Μπάμπης Διβάρης και το μέλος Πόπη Σωτηροπούλου. Τέλος, στις 24 Ιουνίου ο Γραμματέας Δημήτρης Τζάνας και το επίτιμο μέλος Αιμιλία Βλαχογιάννη παρέστησαν στην τελετή παράδοση του αρχείου του Γιάγκου Πεσμαζόγλου, αποφοίτου της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, που έγινε στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  • Σε σχέση με το καταστατικό του Συλλόγου μας, συμφωνήθηκε να συνεργαστούν τα 3 μέλη που έχουν ήδη εργαστεί σε σχέση με την υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωσή του. Ειδικότερα, η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αλεξάνδρα Αργυροπούλου αναλαμβάνει να ενσωματώσει το σύνολο των προτάσεων που έχουν μέχρι τώρα υποβληθεί από την ίδια, τον Μπάμπη Διβάρη και τον Κώστα Βούλγαρη, ώστε σε προσεχές Συμβούλιο να υποβληθεί προς συζήτηση το αναμορφωμένο καταστατικό.
  • Σε σχέση με το Who is Who δηλαδή τη συγκέντρωση βιογραφικών στοιχείων μελών μας που θα εισαχθούν στο site μας με στόχο να έχουν σε αυτά πρόσβαση τα ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη, ο συναπόφοιτος Σωτήρης Αντωνίου πρότεινε να οργανωθεί από μηδενική βάση και ως αυτοτελής διαδικασία. Χωρίς δηλαδή να συνδεθεί με το αρχείο των μελών μας. Σε επόμενη συνεδρίαση θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις τόσο για το Who is Who όσο και για την οργάνωση του αρχείου των μελών μας.

 

Καλό καλοκαίρι !!

 

ΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ Δ.Σ. ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2019, ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ