ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

  • Ο Πρόεδρος Σωτήρης Ζησόπουλος διαπίστωσε ότι είναι παρόντα 10 μέλη επί συνόλου 11 τακτικών μελών του Δ.Σ. Απών ήταν ο Νίκος Γερασίμου. Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία και προχώρησε επί των θεμάτων του Δ.Σ.
  • Σε συνέχεια της ανασύνθεσης των μελών του Δ.Σ. του Βαρβακείου Ιδρύματος, ο Γραμματέας και εκπρόσωπος του Σ.Α.Β. στο Ίδρυμα ενημέρωσε για την υφιστάμενη κατάσταση, ενόψει της συνεδρίασης που θα κληθεί να εκλέξει τους νέους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Ταμία του Ιδρύματος. Η σύνθεση του Δ.Σ. του Βαρβακείου Ιδρύματος είναι 7μελής, με 2 εκπροσώπους από τα σχολεία μας (Βαρβάκειο Γυμνάσιο και Βαρβάκειο Λύκειο, 2 εκπροσώπους από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων, 1 εκπρόσωπο από το Υπουργείο Οικονομικών που έχει την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση, 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας που έχει την εποπτεία για την επιτέλεση των σκοπών του και 1 εκπρόσωπο από το Σύλλογο Αποφοίτων.
  • Το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε πολυνομοσχέδιο για την αναβάθμιση του σχολείου που περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Έγινε μια προκαταρκτική συζήτηση επί των άρθρων του νομοσχεδίου και διαπιστώθηκε ότι ικανοποιούνται πάγια αιτήματα των Αποφοίτων (σαφής διάκριση των Προτύπων από τα Πειραματικά, αύξηση του αριθμού τους, αξιολόγηση διδακτικού προσωπικού κοκ). Συμφωνήθηκε ότι με ευθύνη του Προέδρου Σωτήρη Ζησόπουλου που ανέλαβε να διαβουλευθεί με τα  μέλη του Δ.Σ. και άλλους συναπόφοιτους, θα διαμορφωθεί  στο αμέσως επόμενο διάστημα ειδικό υπόμνημα με τις θέσεις του Σ.Α.Β. (παρατηρήσεις και προτάσεις), το οποίο θα αναρτηθεί στο site μας, στις σελίδες μας, στο f/b και θα υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας (η διαβούλευση λήγει στις 6/5/2020).
  • Σε συζήτηση για τα του αρχείου των μελών μας, συμφωνήθηκε ότι το mail όπου κοινοποιούνται αιτήματα ή τοποθετήσεις αποφοίτων μας, το contact@varvakio.gr, είναι αναγκαίο να το βλέπουν 3 μέλη του Δ.Σ. Με μέριμνα του μέλους του Δ.Σ. Κώστα Βούλγαρη θα υλοποιηθεί η απόφαση. Επίσης, αποφασίστηκε ότι το Δ.Σ. θα εγκρίνει για τα νέα μέλη του Συλλόγου μας.
  • Συμφωνήθηκε ότι ενόψει των συνθηκών που έχουν προκύψει λόγω του κορωνοϊού (περιοριστικά μέτρα), είναι αδύνατη η διεξαγωγή της εκδήλωσης για το Χρήστο Παπαδημητρίου που είχε προγραμματιστεί για τις 27/5/2020. Για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτήθηκε το μέλος Γιώργος Κούνης να ενημερώσει σχετικά το διακεκριμένο συναπόφοιτο προσθέτοντας ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

 

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Δ.Σ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  20/5/2020 ΣΤΙΣ 8.30 ΜΜ