ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ” ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΚΛΟΡΙΑ