ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ!

Μαθητές της Γ’ Γυμνασίου της Βαρβακείου Σχολής συμμετείχαν φέτος σε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (Etwinning) με δύο σχολεία στη Ιταλία (Τεχνικό και Κλασικό Γυμνάσιο Machiavelli και Τεχνικό Λύκειο Benedetto Castelli) για τις τηλεπικοινωνίες και τον τηλέγραφο όπου στα πλαίσια αυτού μεταξύ των άλλων οι μαθητές έπρεπε να παρουσιάσουν το σχολείο τους στους εταίρους. Η ελληνική ομάδα έφτιαξε αυτό το video για να γνωρίσουν οι Ιταλοί το Βαρβάκειο. Δείτε το !

Ευχαριστούμε την καθηγήτρια και Αντιπρόεδρο του Βαρβακείου Ιδρύματος κα Ειρήνη Κουλέτση που μας το απέστειλε.