ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ Δ.Σ.

Διαβάστε εδώ την λογοδοσία των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2020 – 2021.