ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Α.Β.

 

Σημείωση: Η πρόταση του Επίτιμου Προέδρου του Σ.Α.Β. είχε τεθεί υπόψιν της Γ.Σ. που επέλεξε το σημερινό Δ.Σ. και είχαν τοποθετηθεί έγκριτοι νομικοί-συναπόφοιτοι (Γερασίμου – Σύμπλης). Ομόφωνα δε είχε αποφασιστεί να παραμείνει ο εκπρόσωπος του Σ.Α.Β. στο Βαρβάκειο Ίδρυμα.