ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

 

Το Βαρβάκειο Ίδρυμα είναι ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Κληροδότημα κοινωφελούς σκοπού και Φορέας Γενικής Κυβέρνησης. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών, ως κληροδότημα κοινωφελούς σκοπού και συνεποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, λόγω του εκπαιδευτικού σκοπού του.

Το Ίδρυμα καταρτίζει δικό του προϋπολογισμό, δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν επιχορηγείται από κονδύλια των Δημοσίων Επενδύσεων ούτε από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα.

 

            Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από:

–         έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

–         έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών

–         έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής

–         έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου

–         έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Προτύπου Γενικού Λυκείου της Βαρβακείου Σχολής

–         έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου καθηγητών του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου

–         έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου καθηγητών του Προτύπου Γενικού Λυκείου Βαρβακείου Σχολής

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχει άνευ ψήφου και Κυβερνητικός Επίτροπος.

Τα μέλη του Δ.Σ., πλην αυτά των Υπουργείων, είναι εκλεγμένα.

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται.

 

Σε συνέχεια της από 9/9/2019 επιστολής παραίτησής μου,

 

θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής:

 

1)      Το κτίριο της Βαρβακείου Σχολής είναι ιδιοκτησίας του Βαρβακείου Ιδρύματος και η χρήση του έχει παραχωρηθεί δωρεάν στη Σχολική Εφορία της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής σύμφωνα με το από 10/6/1983 συνημμένο πρακτικό.

Το 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Βαρβακείου Ιδρύματος υπέβαλε πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση έργου εκτεταμένων επισκευών στο διδακτήριο της Βαρβακείου Σχολής. Στην πορεία του αιτήματος άλλαξε η νομοθεσία συμβάσεων έργων και μελετών και το έργο θα έπρεπε να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Οι εν λόγω επισκευές αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο διδακτήριο και γενικότερα στη λειτουργία του Σχολείου. Το Υπουργείο Οικονομικών, διαβίβασε τις παρατηρήσεις του στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και επειδή το Βαρβάκειο Ίδρυμα δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία, τη διαδικασία του διαγωνισμού της μελέτης του έργου ανέλαβε η Τεχνική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ.

Το 2018, το Βαρβάκειο Ίδρυμα παρέλαβε τη μελέτη και βρίσκεται στη φάση των διεργασιών υλοποίησης, η οποία ωστόσο είναι εξαιρετικά χρονοβόρα.

 

2)      Στην παρούσα φάση έχει προκύψει άμεσο πρόβλημα με το Γυμναστήριο του Προτύπου Γενικού Λυκείου της Βαρβακείου Σχολής και τις αποθήκες δίπλα σε αυτό, καθώς και στον αύλειο χώρο πάνω από αυτό (αρ. ΑΥ 15/19Ε Έκθεση Επικινδύνου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής). Σύμφωνα με την Έκθεση το εν λόγω πρόβλημα πρέπει να λυθεί εντός τριών μηνών.

Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο όπου η Τεχνική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ θεωρεί ότι το συγκεκριμένο έργο πρέπει να γίνει από το Βαρβάκειο Ίδρυμα βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 45 του  Ν.4182/2013.

Αντιθέτως η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με έγγραφό της (ενσωμάτωση νομοθεσίας της ΕΕ) επισημαίνει ότι το Βαρβάκειο Ίδρυμα πρέπει να εφαρμόζει τον Ν.4412/2016, που σημαίνει ότι το έργο πρέπει να γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ ή άλλο φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

(Αντίστοιχο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και με την τοποθέτηση προστατευτικής σκάφης στην πρόσοψη διατηρητέου ακινήτου του Ιδρύματος).

 

3)      Η Δημοτική Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, στην οποία ανήκουν το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο και το Πρότυπο Γενικό Λύκειο της Βαρβακείου Σχολής ενώ επιχορηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και για την επισκευή και συντήρηση του κτιρίου της Βαρβακείου Σχολής, όπως φαίνεται από τα συνημμένα, και ενώ εισπράττει και τα έσοδα από την εκμίσθωση του κυλικείου της Σχολής, αρνείται ότι έχει κάποια υποχρέωση σε σχέση με την επισκευή και συντήρηση του κτιρίου, παρόλο που, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1894/1990, την αριθμ. 13172/17-3-1995 (ΦΕΚ 217 Β΄) ΚΥΑ και την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Βαρβακείου Ιδρύματος κ. Ηλία Κολλύρη, η υποχρέωση ισχύει και για τα μισθωμένα διδακτήρια.

 

Η επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων είναι αναγκαία και επείγουσα, διότι αφορά στην ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο χώρο του Σχολείου (και στη δημόσια ασφάλεια όσον αφορά την τοποθέτηση προστατευτικής σκάφης στην πρόσοψη του διατηρητέου ακινήτου του Ιδρύματος).

Λόγω των ανωτέρω είναι προφανές ότι αδυνατώ να ασκήσω τα καθήκοντά μου και επειδή η αδιέξοδη αυτή κατάσταση επηρεάζει την υγεία μου, δηλώνω την παραίτησή μου από Πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βαρβακείου Ιδρύματος.

Η παραίτησή μου αυτή ισχύει άμεσα.

            Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Θεωρώ αναγκαίο μέσω αυτής την επιστολής να εκφράσω τις ευχαριστίες μου

α) στους συναδέλφους του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου που με εξέλεξαν και μου συμπαραστάθηκαν στην πορεία αυτή

β) στον Κυβερνητικό Επίτροπο κ. Στυλιανό Μπάκα και στα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ανδρέα Βαλαδάκη, Δημήτριο Τζάνα, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, Παναγιώτη Γκενάκο, Κωνσταντίνο Καρλή και Αναστάσιο Βιδάλη για την εξαιρετική συνεργασία τους

γ) στον Σύλλογο Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής

δ) στις υπαλλήλους του Βαρβακείου Ιδρύματος Κωνσταντίνα Ρεμπή και Βασιλική Αντωνίου για τη συνέπεια και την εργατικότητά τους και

ε) σε όσους συνέβαλαν στο έργο του Βαρβακείου Ιδρύματος.

 

 

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Ευαγγελία Λυκούδη