Αλεξ. Αργυροπούλου

arguropoulouΑντιπρόεδρος, Δικηγόρος Αθηνών (1996), Απόφοιτος Βαρβακείου Προτύπου Σχολείου

M.Sc. Business Studies, ALBA

Wettbewerbsrecht (seminar), Universitat Tubingen

ΠτυχίοΝομικής, Εθνικό & ΚαποδιστριακόΠανεπιστήμιοΑθηνών

Diplome (Seminaire) de la Poesie & de Philosophie Francaise, Universite de NiceΠτυχίο Ψυχολογίας (ΦΠΨ), Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εξειδίκευση: Επίλυση Διαφορών, Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Υψηλή Τεχνολογία

Προϋπηρεσία: Πολυετής συμβουλευτική και δικαστηριακή

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά