ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Μετά από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης ολοκληρώθηκε συνοπτικό κείμενο που αφορά τα του οράματος του Συλλόγου μας για την οικογένεια του Βαρβακείου (Απόφοιτοι, Βαρβάκειο Ίδρυμα, Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή).

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

  • Οι διακεκριμένοι πολίτες μιας κοινωνίας είναι κατά κανόνα απόφοιτοι οργανωμένων σχολείων, είτε αυτά είναι δημόσια είτε ιδιωτικά. Οι απόφοιτοι δημόσιων προτύπων σχολείων έχουν διακριθεί και διακρίνονται και σήμερα σε όλους τους στίβους της ελληνικής κοινωνίας αλλά και στο εξωτερικό. Ωστόσο, η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας τις τελευταίες δεκαετίες είχε σαν αποτέλεσμα οι περισσότεροι διακεκριμένοι πολίτες να είναι απόφοιτοι ιδιωτικών σχολείων στα οποία η φοίτηση απαιτεί την καταβολή διδάκτρων, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από τα σχολεία αυτά μαθητές κατώτερων οικονομικών στρωμάτων και εν τέλει η φοίτηση στα σχολεία αυτά να αφορά μαθητές από ευπορότερα κοινωνικά στρώματα. Η οικονομική κρίση επέτεινε αυτό το φαινόμενο με αποτέλεσμα τα παιδιά των χαμηλότερων οικονομικά στρωμάτων να μην έχουν την ευκαιρία να αποφοιτήσουν από ένα τέτοιου τύπου οργανωμένο σχολείο.
  • Πιστεύουμε στην ανάγκη αναβάθμισης της δημόσιας παιδείας με γνώμονα την πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες όλων των μαθητών, προτάσσοντας την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημόσιων πρότυπων σχολείων, των ιστορικών αλλά και περισσότερων ανά εκπαιδευτική περιφέρεια, ώστε περισσότερα παιδιά με ικανότητες και δεξιότητες οι οικογένειες των οποίων όμως δεν έχουν και την οικονομική ευχέρεια, να έχουν την ευκαιρία μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία να φοιτήσουν και να αποφοιτήσουν από ανάλογα οργανωμένα σχολεία δομημένα έτσι ώστε να αναδείξουν τις δεξιότητες αυτές.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ:

  • Να είναι πάλι το Βαρβάκειο , το σχολείο που θα αποτελεί την αδιαμφισβήτητη ναυαρχίδα ανάμεσα στα ιστορικά πρότυπα σχολεία, ένα σχολείο φάρος πολιτισμού της χώρας μέσα από μια εξαιρετική γνωστική και παιδαγωγική διαδικασία!

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ:

  • Να στηρίζει το Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολείο, τόσο το Γυμνάσιο όσο και το Λύκειο, ώστε να λειτουργεί με τον πλέον δυνατό, οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο.
  • Να συνεχίσει να αναζητεί τους τρόπους και τα μέσα από όσο το δυνατό περισσότερους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, για να στηριχθεί το Βαρβάκειο και να πετύχει τους στόχους του. Μεταξύ άλλων οι κύριοι αυτοί στόχοι είναι, να αποκτήσει το σχολείο στέγη αντάξια της ιστορίας του και της πάνω από 150 χρόνια προσφοράς του στην ελληνική κοινωνία, την οποία έχει τροφοδοτήσει με πλειάδα αποφοίτων σε όλους τους στίβους και να εξασφαλισθεί η άρτια λειτουργία του στα πλαίσια των απαιτήσεων ενός προτύπου δημοσίου σχολείου!
  • Να επιδιώκει με τους προσφορότερους επικοινωνιακά τρόπους να γνωστοποιεί τις δράσεις του Συλλόγου προς τους αποφοίτους αλλά και ευρύτερα. Δράσεις που θα αναδεικνύουν τις προσωπικότητες αποφοίτων της Βαρβακείου Σχολής, θα αναφέρονται σε συμμετοχή και παρεμβάσεις αποφοίτων, μαθητών και διδασκόντων σε διάφορους στίβους στα σημερινά δρώμενα και άλλες που θα πιστοποιούν το ενιαίο της Βαρβακείου Οικογένειας με τους τρεις πυλώνες του: το σχολείο με τους μαθητές και τους διδάσκοντες, τους αποφοίτους και το Βαρβάκειο Ίδρυμα που διαχειρίζεται το κληροδότημα του Εθνικού μας Ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη.
  • Να διευρύνει τις δράσεις του ώστε να υλοποιούνται οι σκοποί του Συλλόγου αλλά και του Ιδρύματος με γνώμονα την διατήρηση του προτύπου και δημοσίου χαρακτήρα του Σχολείου.