ΝΕΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

Αγαπητοί συμμαθητές,

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου ανέθεσε στον κ. Βασίλη Ψεύτη καθήκοντα εισπράκτορα σε σχέση με τη είσπραξη συνδρομών (25 ευρώ ετησίως) για το Σύλλογο μας. Ο κ. Ψεύτης έχει πολυετή εμπειρία και άψογη συναλλακτική συμπεριφορά καθώς συστήθηκε από τον απόφοιτό μας Μανώλη Βουζαρά (απόφοιτος του 1946 !) που συναλλάσσεται μαζί του επί χρόνια στο πλαίσιο των καθηκόντων του σε άλλο σύλλογο. Στον κ. Ψεύτη έχει δοθεί νόμιμη εξουσιοδότηση από μέρους μας για την άσκηση των καθηκόντων του. Λαμβάνοντας δε υπόψη τις ταμιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Σύλλογός μας για τη διενέργεια του έργου του, παρακαλούμε να συνεργαστείτε μαζί του ανταποκρινόμενοι στην καταβολή της συνδρομής σας. Επιπλέον, για την ενδυνάμωση της επαφής σας με τον Σύλλογο και τις δραστηριότητές του, θα σας ζητηθεί από τον κ. Ψεύτη η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας (mail, δ/νση, τηλέφωνο, επαγγελματική ιδιότητα).