Μνημόσυνο Ιωάννη Βαρβάκη 2017

Μνημόσυνο Ιωάννη Βαρβάκη 2017.Στη Μητρόπολη, στο 1ο Νεκροταφείο και στον Ανδριάντα στο Ζάππειο. Με τη συμμετοχή μαθητών, όπως πάντα!

6

1

2

3

4

5

7