Αρχειακό Υλικό

Αρχειακό Υλικό σχετικό με την Βαρβάκειο σχολή, προσφορά του αποφοίτου Δημήτρη Φάντη.

 

slide1

 

slide2

 

slide3