Συνδρομές

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Δικαίωμα Εγγραφής – Ετήσια Συνδρομή

Ο Σύλλογός μας, το έτος 2013, έκλεισε τα  60 χρόνια λειτουργίας του και επιδιώκει όπως πάντα να προωθήσει τα διάφορα σημαντικά θέματα του Σχολείου μας, όπως κυρίως, την επαναφορά του θεσμού των Προτύπων Σχολείων, την αναδιοργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Βαρβακείου Ιδρύματος με σκοπό την πιο ενεργή δραστηριοποίηση του και την επίσπευση της ανέγερσης του νέου Εκπαιδευτηρίου στην Κηφισιά. Όλα αυτά απαιτούν πολλαπλές ενέργειες, εκδηλώσεις και άμεση προβολή και υποστήριξή τους και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με καταχωρήσεις και δημοσιεύσεις που, παρ’ όλες τις συνεχείς προσπάθειές μας, αποδείχθηκε ότι δεν γίνονται δωρεάν.

Γι’ αυτούς τους λόγους, σας παρακαλούμε να συνδράμετε άμεσα το σύλλογό μας, στέλνοντας σ’ αυτόν την ετήσια συνδρομή σας και, όποιος μπορεί και επιθυμεί, κάποια επιπλέον οικονομική ενίσχυση-δωρεά.

Απόφοιτοι που θέλουν να γραφούν Μέλη του «Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου», καταβάλουν δικαίωμα εγγραφής που, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, ανέρχεται σε Ευρώ 15.

Τα τακτικά Μέλη του Συλλόγου, σύμφωνα με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καταβάλλουν και Ετήσια Συνδρομή, η οποία ανέρχεται και αυτή στο ποσό των Ευρώ 25.

Το Καταστατικό του «Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής» προβλέπει ότι οι Απόφοιτοι εξαιρούνται από την καταβολή Ετήσιας Συνδρομής, εφόσον εγγραφούν στο Σύλλογο μέσα σε μια πενταετία από το χρόνο αποφοίτησής τους από τη Βαρβάκειο Σχολή και για το χρονικό διάστημα αυτής της πενταετίας.

Η καταβολή των συνδρομών γίνεται με:

  • επιταγή της Τράπεζάς σας από το λογαριασμό σας,
  • με Ταχυδρομική επιταγή, προς το «Σύλλογο Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής», Γλαδστώνος 3, 106-77, Αθήνα,
  • με τραπεζικό έμβασμα στους λογαριασμόυς EUROBANK IBAN GR52026 0364 0000 180200 338025, αριθμός 0026.0364.18.0200338025, στέλνοντας παράλληλα το καταθετίριο με ΦΑΞ στο 210 3826377 και
  • με PayPal στην περιοχή μελών.

Για τυχόν δωρεές σημαντικών ποσών, είμαστε στην άμεση διάθεσή σας, να συνεργασθούμε για τους ειδικότερους σκοπούς του Συλλόγου μας, τους οποίους αυτούς θα θέλατε να εξυπηρετήσουν. 

Διεύθυνση:

Γλαδστώνος 3 (Στοά Φέξη),

8ος όροφος,

Τ.Κ 10677

Αθήνα

Επικοινωνία:

210-3826377

contact@varvakio.gr